Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Centrum Rozwoju Talentów zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy i Centrum Rozwoju Talentów informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Centrum Rozwoju Talentów

Centrum Rozwoju Talentów informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Centrum Rozwoju Talentów, powinni:

 • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej (z wyłączeniem sytuacji nagłych)
  - do Informacji Centrum Rozwoju Talentów, al. Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk
  - bądź telefonicznie pod nr: +48 58 500 56 30,
  - lub elektronicznie na adres: informacja@centrumtalentow.pl
 • wskazać preferowaną metody komunikowania się tj.:
  - polski język migowy (PJM),
  - system językowo-migowy (SJM),
  - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące barier architektonicznych można znaleźć na naszej podstronie

Kategoria: Pliki do pobrania dla osób z niepełnosprawnościami [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-06-06 O Centrum Rozwoju Talentów. Plik ETR
ilość pobrań: 120
O Centrum Rozwoju Talentów. Plik ETR 1,19MB -

 

do góry