Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

Dlatego Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy informuje, że dane osobowe, tj. imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail lub/i dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez użytkowników w formularzach udostępnionych w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów lub zapytaniach wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej są używane jedynie do:

 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem, na które użytkownik oczekuje odpowiedzi,
 • przesyłania wiadomości e-mail (informacji o wprowadzanych zmianach na stronie WWW, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień zgodnie z wskazanymi preferencjami) zamówionych przez użytkownika,
 • wykonania usługi, na którą użytkownik się zarejestrował lub którą wyraził zainteresowanie.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu serwisu internetowego Centrum Rozwoju Talentów przeznaczone są wyłącznie na użytek Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy. Dane te nie będą sprzedawane, nie będą też udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe dotyczące konkretnego użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych powyżej jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę w wypełnianym formularzu, o którym mowa powyżej. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Centrum Rozwoju Talentów wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej WYŚLIJ WIADOMOŚĆ z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie tych danych może jednak skutkować zaprzestaniem przesyłania użytkownikowi zamówionych wiadomości (e-maili, sms-ów).

Centrum Rozwoju Talentów przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 • W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych powyżej jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę w wypełnianym formularzu, o którym mowa powyżej.
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku zapytań wysyłanych przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przechowywane przez 12 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym sprawa dotycząca zapytania została zamknięta, a w przypadku korzystania z usług Centrum takich jak poradnictwo indywidualne i grupowe, do momentu usunięcia konta w serwisie www.wizyty.centrumtalentow.pl na wniosek użytkownika.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni do ich otrzymania, w tym organy państwowe i podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostawca usług IT. Informację o odbiorcach można uzyskać pisząc na adres: informacja@centrumtalentow.pl.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgody na przetwarzanie danych związane ze skorzystaniem z usług doradztwa indywidualnego, są dostępne w formularzu rejestracyjnym na stronie www.wizyty.centrumtalentow.pl.

Centrum Rozwoju Talentów zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Dane osób zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy i jednocześnie korzystających z usług Centrum Rozwoju Talentów, przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie www Gdańskiego Urzedu Pracy.

 Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej https://www.centrumtalentow.pl/, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu Centrum Rozwoju Talentów przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Centrum Rozwoju Talentów mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej.

do góry