Ambasador Talentów

Ambasador TalentówProgram dla szkolnych doradców zawodowych

Dlaczego warto zostać Ambasadorem Talentów

Z pewnością dlatego, że to inwestycja we własny rozwój i duża dawka inspiracji w podejściu do budowania ścieżek kariery. To również realizacja własnych inicjatyw, nieszablonowe działania i nadążanie za trendami. Ambasador Talentów jest osobą, która zna uczniów swojej szkoły.

Dodatkowo doskonale orientuje się w ofercie Centrum i wie, jak najlepiej ją wykorzystać w projektowaniu działań w ramach . Jako Centrum poszukujemy osób, które przede wszystkim będą zaangażowanymi łącznikami pomiędzy nami a uczniami. Doskonale wiemy, że tylko współpracując, zaplanujemy i zorganizujemy wartościowe działania, na których najbardziej nam zależy!

crt

Jakie jeszcze korzyści może uzyskać Ambasador i jego szkoła

 • Wsparcie i doradztwo Centrum Rozwoju Talentów w realizacji konkretnych pomysłów.
 • Stały kontakt z mentorem - opiekunem Ambasadora w Centrum Rozwoju Talentów.
 • Uczniowie klas VIII oraz ostatnich klas szkół średnich mają zapewnione pierwszeństwo udziału w jednych warsztatach w ciągu roku szkolnego z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej.
 • Pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum - np. Zwykli ludzie o niezwykłych talentach i Talent w roli głównej.
 • Spotkanie doradcy zawodowego z Centrum z rodzicami w szkole - raz w roku szkolnym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Udział w spotkaniach i szkoleniach dla doradców zawodowych - zgodnie ze zgłaszanym wcześniej zapotrzebowaniem tematycznym.
 • Dodatkowe bonusy dla najbardziej aktywnych ambasadorów!

Czego oczekujemy od Ambasadora

 • Promowania oferty Centrum Rozwoju Talentów - w szczególności ekspozycja oraz dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych w szkole, w tym podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami i uczniami oraz poprzez dziennik elektroniczny.
 • Promowania swojej szkoły, jako Ambasady Talentów (między innymi logo umieszczone na stronie internetowej, plakaty w szkole).
 • Współorganizowania spotkań i warsztatów, w których wezmą udział doradcy z Centrum.
 • Realizacji samodzielnych projektów w swojej szkole - przy wsparciu Centrum.
 • Rekomendowania najbardziej efektywnych form współpracy Centrum ze szkołą.
Czego oczekujemy od ambasadora
Ambasador Talentów - ilustracja

Jak dołączyć do programu

Do programu zapraszamy szkolnych doradców zawodowych z Gdańska i powiatu, którzy w dotychczasowej współpracy wykazywali się inicjatywą i aktywną postawą oraz tych, którzy razem z nami chcieliby budować silną pozycje doradztwa zawodowo-edukacyjnego w regionie.

zostań Ambasadorem
do góry