Tłumacz języka migowego

Jesteśmy dla Was dostępni Skorzystaj z pomocy tłumacza języka migowego

Centrum Rozwoju Talentów zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy i Centrum Rozwoju Talentów informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Centrum Rozwoju Talentów

Pamiętaj, że świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Centrum Rozwoju Talentów informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Centrum Rozwoju Talentów, powinni:

 • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej (z wyłączeniem sytuacji nagłych)
  • do Informacji Centrum Rozwoju Talentów, al. Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk
  • bądź telefonicznie pod nr: +48 58 500 56 30,
  • lub elektronicznie na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 
 • wskazać preferowaną metody komunikowania się tj.:
  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo-migowy (SJM),
  • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Talentów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy świadcząca usługi doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Mieści się przy al. Grunwaldzkiej 472d w Gdańsku w budynku Olivia Six znajdującego się w biznesowym kompleksie biurowców Olivia Centre. Wszystkie pomieszczenia Centrum ulokowane są na parterze. Wejście główne do Centrum znajduje się bezpośrednio od strony patio i na tym samym poziomie co parking.

W Centrum znajdują się sale warsztatowe, boksy, w których przyjmują doradcy zawodowi, gabinet kierowników oraz toalety: żeńska i męska.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Centrum Rozwoju Talentów jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

 • wszystkie pomieszczenia oraz korytarze usytuowane są na parterze i dostępne są dla każdego,
 • specjalnie oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnych parkingach kompleksu Olivia Centre,
 • do Centrum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się poza pomieszczeniami Centrum, ale na tej samej kondygnacji.

Tłumaczenie w PJM

do góry