School to Work, czyli Centrum Rozwoju Talentów na arenie międzynarodowej

17.06.2019 #Relacje

W miniony wtorek (11 czerwca 2019) pracownicy Centrum wzięli udział w czwartej edycji Konferencji School to Work. Co więcej, nie tylko jako uczestnicy! Zostaliśmy zaproszeni jako specjaliści od talentów - opowiedzieliśmy o pracy w CRT, podzieliliśmy się wiedzą i naszymi narzędziami. Mieliśmy także możliwość poprowadzenia warsztatów dla uczestników oscylujących wokół tematyki talentów Gallupa. Udział w konferencji zawdzięczamy przystąpieniu do stowarzyszenia Flagship School to Work - platformy dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami zrzeszającymi kraje nadbałtyckie.

W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób z różnych krajów. Zaproszeni goście byli ściśle związani z tematyką zapobiegania wczesnego rezygnowania młodych ludzi z nauki szkolnej. Była to niezwykła płaszczyzna do międzynarodowej wymiany doświadczeń. Organizatorzy oraz uczestnicy, uznali działalność Centrum za niezwykle inspirującą. Doradczynie biorące udział w tym wydarzeniu - Anna Kociuba, Agnieszka Marusiak i Agata Jakowlew-Dąbrowska, dostały nie tylko ogromne oklaski, ale także mnóstwo pytań o to, jak działamy i skąd czerpiemy inspirację i motywację!

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Flagship School to Work?

  • Zrzesza członków instytucji edukacyjnych na terenie krajów nadbałtyckich, są to między innymi: publiczne służby zatrudnienia, szkoły i instytucje rządowe.
  • Bezpośrednią  grupą docelową są młodzi ludzie, którzy przerwali naukę i jednocześnie nie są w stanie pracować.
  • Specjaliści uczestniczący w projekcie to pracownicy socjalni, trenerzy, mentorzy, a także osoby odpowiedzialne za politykę w tym zakresie.
  • Dąży do poprawy sytuacji młodzieży "neet" na rynku pracy.
  • Tworzy wspólną platformę zrozumienia i wzajemnej nauki.
  • Rozpowszechnia skuteczne metody przeciwdziałania porzucenia szkoły.Doradczynie Centrum Rozwoju Talentów podczas prowadzenia konferencji
do góry