Nagroda "Europejski Lider aktywizacji Osób Młodych" dla Centrum Rozwoju Talentów

10.11.2021 #Aktualności #Relacje

Centrum Rozwoju Talentów od początku swojego istnienia budzi zainteresowanie nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Przez okres pięciu minionych lat nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi partnerami, braliśmy udział w wielu inspirujących spotkaniach, a Centrum odwiedzało wiele osób w ramach różnego rodzaju projektów. Przerwa spowodowana pandemią nieco zatrzymała te działania, ale tylko w ostatnim miesiącu gościliśmy trzy zagraniczne delegacje ciekawe tego, jak funkcjonujemy. To dla nas duże wyróżnienie, że mamy okazję dzielić się naszymi doświadczeniami i możemy rozsyłać ideę nowoczesnego doradztwa zawodowego w świat.

Europejski Lider Aktywizacji Osób Młodych

W tym miejscu chcielibyśmy pochwalić się właśnie otrzymaną nagrodą „Europejskiego Lidera Aktywizacji Osób Młodych”, przyznaną w ramach ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowanego prze Fundację Promocji i Inicjatyw Społecznych POLPROM. Nagroda w tej kategorii została przyznana po raz pierwszy (chociaż mamy już kolekcję trzech statuetek "Lidera Aktywizacji Osób Młodych"), a Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy zostało jednym z trzech laureatów w Polsce. 9 listopada mieliśmy okazję odebrać statuetkę i podzielić się inspiracjami z innymi instytucjami.

Nasze działania na arenie międzynarodowej zostały docenione również dzięki zapoczątkowanej w 2018 roku współpracy w ramach sieci Flagship School to Work. Inicjatywa ta zrzesza państwa regionu Morza Bałtyckiego zapewniając transnarodową platformę uczenia się, rozwoju i innowacji - jako Centrum jesteśmy członkami Platformy Wiedzy na rzecz Integracji Młodych Ludzi Neet.

Ta ponadnarodowa współpraca polega na wymianie doświadczeń i podejmowaniu inicjatyw, które zapewnią młodzieży zagrożonej przedwczesnym kończeniem nauki oraz młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, sprawne i skuteczne przejście ze szkoły do pracy. Działania te obejmują wizyty studyjne, warsztaty, seminaria, wdrażanie nowych projektów, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz szeroką współpracę z innymi sieciami i podmiotami.

Nasza wspólne działanie rozpoczęło się w listopadzie 2018 r. Wówczas Centrum Rozwoju Talentów gościło grupę specjalistów z krajów nadbałtyckich dzieląc się swoimi dobrymi praktykami i pokazując im dostępne usługi i skuteczne metody kontaktów z młodzieżą. Współorganizatorem wizyty w Gdańsku było Stowarzyszenie NORDEN ze Szwecji, które wspiera młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Polska jest jednym z krajów regionu Morza Bałtyckiego, które ma najniższą liczbę osób przedwcześnie kończących naukę, a Miasto Gdańsk może się pochwalić stworzeniem i koordynowaniem bardzo efektywnej sieci w dziedzinie zawodowej edukacji. Działające w strukturach urzędu pracy Centrum Rozwoju Talentów pomaga w projektowaniu programów edukacyjnych i kompetencji wymaganych wśród pracowników zapewniając wsparcie profilaktyczne dla młodzieży.

Cieszymy się, że jako instytucja publiczna możemy pokazać się na arenie międzynarodowej nie tylko czerpiąc wiedzę od innych, ale przede wszystkim pokazując nasze dobre praktyki w zwiększaniu dostępności do usług poradnictwa zawodowego i innych działań zbliżających młodych ludzi do rynku pracy.

Statuetka

/Monika Artowska-Janowska/

do góry