Mamy to! Ambasady Talentów 2023 wybrane i nagrodzone.

AktualnościBądź na bieżąco
23.11.2023 #Aktualności #Artykuły #Relacje

17 listopada 2023 r. podczas gali finałowej drugiej edycji konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku zostały nadane tytuły Ambasady Talentów dla szkół, które w szczególny sposób wprowadziły doradztwo zawodowe jako stały element edukacji uczniów. Inicjatorem nagrody jest Gdański Urząd Pracy, który w ramach programu ambasadorskiego, przyznał ją już po raz drugi. W tym roku równorzędne wyróżnienie otrzymały dwie szkoły z Gdańska oraz jedna z Pruszcza Gdańskiego.

Skąd pomysł na „Szkoły - Ambasady Talentów”?

Centrum Rozwoju Talentów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy, której jednym z głównych zadań jest wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w wyborach edukacyjnych. W ramach tych działań, w 2020 roku, został uruchomiony program ambasadorski, którego założeniem jest uściślenie współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi - Ambasadorami Talentów. Do programu mogą przystąpić przedstawiciele gdańskich szkół, którzy wspólnie z Centrum chcieliby budować wizerunek doradztwa zawodowego, jako nowoczesnej i potrzebnej formy wsparcia uczniów.

Nominowani do tytułu

Placówkę mógł nominować szkolny doradca zawodowy w porozumieniu z dyrektorem. Kryteria oraz wszystkie zasady były określone w regulaminie. Wśród wymogów, które zostały postawione przed szkołami ambasadorskimi, znalazły się między innymi:

 • rozpoznawanie predyspozycji zawodowych wśród uczniów klas ósmych;
 • współpraca szkoły z zewnętrznymi partnerami: pracodawcami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i in., w działaniach wspierających realizację zadań z doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie przez szkolnego doradcę zawodowego, oprócz zajęć dydaktycznych, indywidualnego poradnictwa dla uczniów;
 • organizowanie przez szkołę wydarzeń (konferencji, warsztatów, zajęcia, radę pedagogiczną, spotkanie dla rodziców lub inne) dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

To najważniejsze kryteria, które były brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców. Po to, aby docenić te szkoły i tych doradców, którzy nie zamykają się w ustawowych 10 godzinach lekcyjnych. Aby podjąć świadome i zgodne z predyspozycjami wybory edukacyjne, niekiedy należy podjąć dużo szersze i bardziej zindywidualizowane działania.

W tej edycji do otrzymania tytułu nominowano 6 szkół:

 • Morską Szkołę Podstawową im. Aleksandra Doby w Gdańsku
 • Szkołę Podstawową nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 • Szkołę Podstawową nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku
 • Szkołę Podstawową nr 49 im. Ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku
 • Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
 • Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy oraz zastępczyni prezydenta Gdańska Monika Chabior

zdjęcia: Dominik Paszliński/gdansk.pl

Uroczyste nadanie tytułów

W tym roku nadanie tytułów gdańskim laureatom odbyło się w wyjątkowej oprawie - podczas gali finałowej drugiej edycji konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku, która odbyła się 17 listopada w Sali koncertowej Akademii Muzycznej.  Tytuł Ambasady Talentów z rąk zastępczyni prezydenta Gdańska Moniki Chabior oraz dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy Rolanda Budnika odebrały dwie szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Gen. Stanisława Maczka
 • Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ks. Bronisława Komorskiego

Wyróżnienie to jest nie tylko nagrodą, ale też zobowiązaniem. Mobilizuje do działań, których celem jest rozwój talentów i poszerzanie świadomości młodych ludzi na tematy związane z edukacją i rynkiem pracy.

W tej edycji Centrum przyznało nagrodę również szkole spoza Gdańska - Zespołowi Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ale w tym przypadku nagroda zostanie wręczona w innym terminie.

W skład kapituły, która wyłoniła tegorocznych zwycięzców, wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdańsku, Pracodawców Pomorza oraz Centrum Rozwoju Talentów - Gdańskiego Urzędu Pracy.

Zwycięscy tegorocznej nagrody

zdjęcia: Dominik Paszliński/gdansk.pl

Dziękujemy!

Dziękujemy nominowanym szkołom, a przede wszystkim Ambasadorkom i Ambasadorom Talentów za ich wkład i chęci szerzenia idei naszego programu. Szczególne podziękowania składamy na ręce szkolnych doradczyń zawodowych z tegorocznych Ambasad Talentów - Magdaleny Reszczyńskiej ze SP nr 38 w Gdańsku, Marty Jankowskiej ze SP nr 49 w Gdańsku oraz Katarzyny Chojeckiej z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Wiemy, że razem możemy więcej!

Podobne wiadomości:

Życzymy Radosnych Świąt!
22.12.2023

Życzymy Radosnych Świąt!

Zapraszamy na listopadowe warsztaty!
6.11.2023

Zapraszamy na listopadowe warsztaty!

Dni Pracodawców 2023 - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
27.10.2023

Dni Pracodawców 2023 - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Szkoła Ambasada Talentów - nominowani 2023
11.10.2023

Szkoła Ambasada Talentów - nominowani 2023

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!
3.08.2022

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!

Ambasador Talentów - podsumowanie roku 2020
4.01.2021

Ambasador Talentów - podsumowanie roku 2020

do góry