Ambasador Talentów - podsumowanie roku 2020

AktualnościBądź na bieżąco
4.01.2021 #Relacje

Kilka słów o projekcie

Ambasador Talentów to projekt, którym Centrum Rozwoju Talentów jeszcze bardziej zacieśniło współpracę ze szkołami z Gdańska i powiatu gdańskiego w zakresie doradztwa zawodowego. Hasłem przewodnim tego działania jest „bliżej Was, bliżej uczniów” – bliżej szkolnych doradców zawodowych, którzy stali się ambasadorami naszego Centrum w swoich placówkach. Dzięki takiej współpracy specjaliści Centrum Rozwoju Talentów mogą jeszcze lepiej wspierać edukację w nowoczesnym doradztwie zawodowym.

Naszym priorytetem jest zwiększenie dostępności usług i wiedzy, jaką operujemy, na rzecz rozwijania talentów młodych ludzi – uczniów szkół podstawowych i średnich. Ambasadorzy talentów to osoby wyjątkowo zaangażowane we współpracę z naszym Centrum, a przez to korzystające z aktualnej wiedzy o rynku pracy, dynamicznie zmieniającym się świecie zawodów, a także informacji o możliwościach edukacyjnych w Trójmieście. Poprzez bliską współpracę promujemy ideę nowoczesnego doradztwa zawodowego, a także instytucję (jedyną taką w Polsce), która szerokimi ramionami w postaci wspaniałej, nowoczesnej przestrzeni i fachowej kadry (stale podnoszącej swoje kwalifikacje), chce realizować misję rozwijania doradztwa zawodowego w innowacyjnym wydaniu.

Baner Ambasador Talentów

Co zadziało się w 2020 roku

Pierwsze rozmowy o projekcie zaczęły się już dwa lata wcześniej, kiedy to jasnym stało się, że nauczyciele odwiedzający nasze Centrum ze swoimi klasami, często eksponowali swoje pozytywne odczucia w stosunku do tego miejsca i w kuluarach coraz głośniej dało się usłyszeć hasło: chcemy więcej, częściej, bliżej. W tym okresie wprowadzono także doradztwo zawodowe do szkół, jako element mający przenikać ich DNA. Szkoły zostały zobowiązane do opracowania programów realizacji doradztwa zawodowego i stworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego. W odniesieniu do tych wyzwań, a także naszej obserwacji rosnącego zapotrzebowania na wspieranie szkolnych doradców zawodowych w realizacji ważnych zadań, jakie im powierzono, Centrum Rozwoju Talentów stworzyło ramy współpracy do programu ambasadorskiego. Inicjatywę skierowaliśmy do najbardziej aktywnych, pożądających współpracy szkół. To, co udało się nam zrealizować w pierwszym „semestrze” programu to:

 • Uroczysta inauguracja programu z obecnością władz miasta i województwa;
 • Certyfikacja pierwszych sześciu Ambasadorów;
 • Rozpoczęcie aktywnej współpracy pomiędzy Ambasadorami a CRT;
 • Rekrutacja kolejnych szkół do projektu;
 • Certyfikacja 15 nowych Ambasadorów – tym razem online;
 • Rozpoczęcie aktywnej współpracy pomiędzy wszystkimi Ambasadorami a CRT.

Jak wyglądała nasza współpraca

Wszystkie wyżej wymienione działania to godzinne rozmowy, badanie potrzeb, korespondencja, strategie, tworzenie planów i wytyczanie wspólnych celów. Nasz zespół skoncentrował swoje siły na tym, aby w sposób szczególny wesprzeć Szkoły Ambasadorskie i ich potrzeby, szczególnie w tak wymagającym czasie, jakim okazał się rok 2020. Doradcy zawodowi z naszego Centrum stali się partnerami współpracującymi ze szkołami w sposób wyjątkowo spersonalizowany, tzn. każda ze szkół formalnie (w zawartym porozumieniu) otrzymała wsparcie merytoryczne konkretnego doradcy zawodowego CRT.

W praktyce nasze więzi w programie ambasadorskim umocniły się poprzez następujące działania:

 • Promocja – dzięki przygotowanym materiałom i zaangażowaniu naszych ambasadorów, wszyscy uczniowie szkół ambasadorskich zostali poinformowani o możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych w Centrum Rozwoju Talentów;
 • Warsztaty – szkoły ambasadorskie, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, mają pierwszeństwo w korzystaniu z naszej oferty warsztatowej, które w tym momencie organizujemy wyłącznie online. Uspokajamy jednak przy tym, że szkoły poza programem również takie wsparcie otrzymały i wciąż mogą na nie liczyć;
 • Konsultacje i dyskusje – program ambasadorski stworzył doskonałą przestrzeń do tego, aby szkolni doradcy zawodowi mieli możliwość spersonalizowania potrzeb konkretnych szkół i opowiedzenia nam o ich największych i najbardziej pilnych potrzebach. W przyszłym roku z pewnością będziemy przyglądać się tym wyzwaniom i projektować rozwiązania, w których nasze Centrum mogłoby okazać się pomocne;
 • E-wycieczka zawodoznawcza – wydawać by się mogło, że w dobie pandemii odwiedzenie pracodawcy jest mało realne. Nic bardziej mylnego! Doradczynie zawodowe CRT – Anna Kwiecińska i Urszula Stachowiak w asyście i zaangażowaniu naszej stażystki Alicji Wierzbowskiej, zorganizowały e-wycieczkę zawodoznawczą, w której udział wzięło 5 klas ambasadorskich. Młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na stanowiskach w administracji publicznej;
 • Rada pedagogiczna – w odpowiedzi na bieżąco zgłaszane potrzeby w programie ambasadorskim pojawiła się także współpraca w zakresie uczestnictwa w radzie pedagogicznej. Takie spotkanie to najlepszy dowód na to, że doradztwo zawodowe powinno i może przenikać przez wszystkie przedmioty szkolne i im większe zaangażowanie nauczycieli różnych przedmiotów w realizację misji doradztwa zawodowego, tym większy zasób wiedzy i świadomości młodych ludzi w projektowaniu planów na rozwój.

Szkoły Ambasadorskie

W 2020 roku do programu przyjęliśmy 21 Ambasadorów Talentów. 21 to tzw. „Perskie Oczko” – dla niewtajemniczonych to nawiązanie do prostej gry karcianej, w której oczko zawsze oznacza wygraną :) Mimo, iż w pierwotnym założeniu do programu w 2020 roku miało przystąpić 20 szkół, to rozwiązując dylematy rekrutacyjne postanowiliśmy przyjąć ich aż 21. Oto one:

 1. Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Ewa Krzysiak, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Anna Kwiecińska, doradca zawodowy
 2. Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa
  Ambasador Talentów: Agnieszka Gurzyńska – Ellwart, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Agata Jakowlew-Dąbrowska, doradca zawodowy
 3. Gdańskie Liceum Autonomiczne
  Ambasador Talentów: Barbara Darmorost, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Urszula Stachowiak, doradca zawodowy
 4. XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Małgorzata Fijas, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Milena Chomik, doradca zawodowy
 5. Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Ewa Mazurek, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Justyna Wróbel, doradca zawodowy
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Anna Nowocińska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Agnieszka Marusiak, doradca zawodowy
 7. Zespół Kształcenia Przedszkolnego i Podstawowego nr 1 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Aleksandra Mukaj, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Urszula Stachowiak, doradca zawodowy
 8. Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Katarzyna Filipczuk, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Beata Butkiewicz, doradca zawodowy
 9. Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Ewa Gwizdowska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Anna Kwiecińska, doradca zawodowy
 10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim
  Ambasador Talentów: Milena Radziszewska-Senejko, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Katarzyna Burda- Kosałka, doradca zawodowy
 11. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Dorota Stenka, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Milena Chomik, doradca zawodowy
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Aneta Kramek, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Sylwia Zalewska, doradca zawodowy
 13. Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Monika Wawrzyniak, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Justyna Wróbel, doradca zawodowy
 14. Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Kamila Zakrzewska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Beata Butkiewicz, doradca zawodowy
 15. Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Katarzyna Benert , szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Beata Butkiewicz, doradca zawodowy
 16. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Lidia Leszczyńska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Katarzyna Burda- Kosałka, doradca zawodowy
 17. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Izabela Pobikrowska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Urszula Stachowiak , doradca zawodowy
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego) w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Halina Weiss, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Agnieszka Marusiak, doradca zawodowy
 19. Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Marta Kornacka, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Sylwia Zalewska, doradca zawodowy
 20. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
  Ambasador Talentów: Katarzyna Chojecka, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Renata Dankowska, doradca zawodowy
 21. Szkoła Podstawowa nr 38 w Gdańsku
  Ambasador Talentów: Magdalena Reszczyńska, szkolny doradca zawodowy
  Opiekun CRT: Milena Chomik, doradca zawodowy

I niech to „oczko” nam sprzyja jako punkt wyjścia we współpracy Ambasadorów Talentów z Centrum Rozwoju Talentów, a także wprowadza nas w rok 2021, który mamy nadzieję, będzie dobrym początkiem nowej dekady!
Co dalej?

Od stycznia zapraszamy kolejne szkoły z Gdańsku i powiatu gdańskiego do zgłaszania się do naszego programu. Sukcesywnie będziemy przyjmować do współpracy zaangażowanych doradców zawodowych, którzy widzą wartość we współpracy z nami.

W celu zgłoszenia szkoły należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Podobne wiadomości:

Mamy to! Ambasady Talentów 2023 wybrane i nagrodzone.
23.11.2023

Mamy to! Ambasady Talentów 2023 wybrane i nagrodzone.

Szkoła Ambasada Talentów - nominowani 2023
11.10.2023

Szkoła Ambasada Talentów - nominowani 2023

Wybraliśmy "Ambasady Talentów". Relacja z uroczystości nadania tytułów.
11.01.2023

Wybraliśmy "Ambasady Talentów". Relacja z uroczystości nadania tytułów.

Oferta warsztatów dla uczniów na rok szkolny 2022/23 - zapraszamy!
22.08.2022

Oferta warsztatów dla uczniów na rok szkolny 2022/23 - zapraszamy!

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!
3.08.2022

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!

do góry