Centrum Rozwoju Talentów wraca do pracy i szuka swoich Ambasadorów!

AktualnościBądź na bieżąco
10.09.2020 #Aktualności

Po blisko półrocznej przerwie spowodowanej trwającą epidemią wznawiamy swoją działalność i efektownie rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wraz z początkiem września ruszamy nie tylko z dobrze już znanymi spotkaniami z doświadczonymi ekspertami rynku pracy, ale i z nowym programem – Ambasador Talentów. Jest on kierowany do szkolnych doradców zawodowych oraz uczniów gdańskich szkół, którzy w sposób świadomy chcą dokonywać przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Na zdjęciu Agnieszka Marusiak w trakcie prelekcji

Na zdjęciu prowadząca konferencję Agnieszka Marusiak z Centrum Rozwoju Talentów
Agnieszka Marusiak, doradca zawodowy z Centrum Rozwoju Talentów

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy, podobnie jak wiele innych instytucji, urzędów i firm musiało w marcu br. czasowo zawiesić swoją działalność w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną. Po kilkumiesięcznej przerwie, związanej z koniecznością udzielenia pomocy pracownikom GUP w sprawnej realizacji wsparcia przewidzianego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, od 9 września stopniowo powracamy do swojej dotychczasowej aktywności. Wraz z ponownym otwarciem Centrum, wznawiamy indywidualne poradnictwo zawodowe, organizację zajęć warsztatowych (w tym dla osób tracących zatrudnienie wskutek COVID-19), a także rozpoczęliśmy nowy program – Ambasador Talentów.- Jego celem jest budowanie silnej pozycji doradztwa zawodowego poprzez integrację działań instytucji oświaty i rynku pracy – wyjaśnia Kariona Chamier-Ciemińska, kierownik CRT. – Zależy nam na budowaniu, wspólnie ze szkolnymi doradcami zawodowymi, pozytywnego wizerunku doradztwa zawodowego jako nowoczesnej, potrzebnej i użytecznej usługi. Do programu zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, a za ich pośrednictwem uczniów i rodziców, którzy chcą świadomie wpływać na swoje wybory edukacyjno-zawodowe – dodaje.

Co oferuje projekt i kto może zostać ambasadorem

W ramach programu oferujemy swoim ambasadorom m.in. wsparcie i doradztwo w realizacji ich konkretnych pomysłów o charakterze edukacyjno-zawodowym, możliwość udziału uczniów w specjalistycznych warsztatach organizowanych w CRT i określenie ich predyspozycji zawodowych, dostęp do dedykowanego mentora programu oraz udział ekspertów rynku pracy w zajęciach organizowanych na terenie szkoły. Ważną korzyścią z realizacji programu ambasadorskiego będzie również udostępnienie szkolnym doradcom zawodowym eksperckiej wiedzy, w tym szczegółowych analiz na temat lokalnego rynku, a także informacji o pojawiających się trendach rekrutacyjnych czy nowościach z szeroko rozumianego obszaru HR.

Ambasadorem Talentów może zostać każdy szkolny doradcy zawodowi, który chce razem ze specjalistami Centrum Rozwoju Talentów organizować dla swoich uczniów inspirujące działania rozwijające ich naturalne zdolności i predyspozycje przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i specyfiki rynku pracy.

Jestem przekonany, że zainaugurowany dziś projekt jest potrzebny bardzo wielu osobom – uczniom, rodzicom, szkole, ale i pracodawcom – zapewnia Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. – Z ubiegłorocznego raportu opracowanego na potrzeby koncernu Coca-Cola „Młodzi przy głosie” wynika bowiem, że bardzo wiele osób młodych dokonuje błędnych, nieuzasadnionych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Szkoła niestety wciąż zbyt słabo przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy po ukończeniu edukacji, a skutki złych decyzji są niestety bardzo szybko odczuwalne. Nasz najnowszy projekt ambasadorski ma ambicje, aby to zmienić – dodaje.

Na zdjęciu dyrektor Budnik podpisuje dokumenty

Na zdjęciu ceremonia podpisania jednej z umów ambasadorskich przez dyrektora urzędu pracy i jednej ze szkół

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy oraz dyrektor jednej z gdańskich szkół podpisują umowę ambasadorską
Na skuteczność nowego projektu liczą również władze Gdańska

Inicjowany dziś program jest w sposób szczególny potrzebny w szkołach, bo to właśnie nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi mają często największy wpływ na dalsze decyzje edukacyjno-zawodowych swoich uczniów. Dlatego warto, aby właśnie w szkole zaczęło się promowanie działań, które najmłodszym gdańszczanom mają pomóc w wyborze najlepszej dla nich drogi zawodowej. – podkreślił Piotr Borawski, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Przedsiebiorcozści i Ochrony Klimatu.

Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji zwrócił natomiast uwagę na konieczność dalszego rozwijania działań ambasadorskich i ich spodziewany, pozytywny wpływ przede wszystkim na uczniów, którzy już teraz nie radzą sobie ze stawianymi przed nimi wyzwaniami.

Pozytywne opinie o programie wyrażali również przedstawiciele Województwa Pomorskiego

Bardzo się cieszę, że tego typu projekt realizowany jest właśnie przez Centrum Rozwoju Talentów, który uchodzi za modelowy ośrodek w zakresie rozwiązań z obszaru doradztwa zawodowego – tłumaczy Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ze swojej strony postaram się natomiast sprawić, aby tego typu inicjatywy jak program ambasadorski realizowane były nie tylko w gdańskich szkołach, ale i w placówkach na terenie całego województwa – dodaje.

Jak dołączyć do projektu

Ambasadorów talentów obecnie posiada sześć gdańskich szkół, projekt ma jednak charakter otwarty i każda szkoła może przesłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza. Do końca roku planujemy przyjąć do programu dwudziestu doradców zawodowych, którzy dotychczas najaktywniej z nami współpracowali.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać kontaktując się z Agnieszką Marusiak, doradcą zawodowym CRT (tel.: 535-170-621).

Treść i zdjęcia autorstwa Łukasza Iwaszkiewicza

do góry