Zbudujmy Ambasadę Talentów w Twojej szkole! - program ambasadorski CRT

22.07.2020 #Aktualności #Artykuły

Centrum Rozwoju Talentów z wielką przyjemnością zapowiada start nowego projektu! Ambasador Talentów to program ambasadorski pod hasłem bliżej Was, bliżej uczniów. Jest formą współpracy pomiędzy Centrum a środowiskiem szkolnych doradców zawodowych w Gdańsku - tych, którzy razem z nami chcieliby budować wizerunek doradztwa zawodowego jako nowoczesnej i potrzebnej formy wsparcia w szkołach.

Baner projektu Ambasador talentów

Dlaczego powinieneś zostać Ambasadorem Talentów

Z pewnością dlatego, że to inwestycja we własny rozwój i duża dawka inspiracji w podejściu do budowania ścieżek kariery. To również realizacja własnych inicjatyw, nieszablonowe działania i nadążanie za trendami. Ambasador Talentów jest osobą, która zna uczniów swojej szkoły. Dodatkowo doskonale orientuje się w ofercie Centrum i wie, jak najlepiej ją wykorzystać w projektowaniu działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Jako Centrum poszukujemy osób, które przede wszystkim będą zaangażowanymi łącznikami pomiędzy nami a uczniami. Doskonale wiemy, że tylko współpracując, zaplanujemy i zorganizujemy wartościowe działania, na których najbardziej nam zależy!
Jakie jeszcze korzyści może uzyskać Ambasador i jego szkoła

 1. Wsparcie i doradztwo Centrum Rozwoju Talentów w realizacji konkretnych pomysłów.
 2. Stały kontakt z mentorem - opiekunem Ambasadora w Centrum Rozwoju Talentów.
 3. Uczniowie klas VIII oraz ostatnich klas szkół średnich mają zapewnione pierwszeństwo udziału w jednych warsztatach w ciągu roku szkolnego z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej.
 4. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum - np. Zwykli ludzie o niezwykłych talentach i Talent w roli głównej.
 5. Spotkanie doradcy zawodowego z Centrum z rodzicami w szkole - raz w roku szkolnym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 6. Udział w spotkaniach i szkoleniach dla doradców zawodowych - zgodnie ze zgłaszanym wcześniej zapotrzebowaniem tematycznym.
 7. Dodatkowe bonusy dla najbardziej aktywnych ambasadorów!

Czego oczekujemy od Ambasadora

 1. Promowania oferty Centrum Rozwoju Talentów - w szczególności ekspozycja oraz dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych w szkole, w tym podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami i uczniami oraz poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Promowania swojej szkoły, jako Ambasady Talentów (między innymi logo umieszczone na stronie internetowej, plakaty w szkole).
 3. Współorganizowania spotkań i warsztatów, w których wezmą udział doradcy z Centrum.
 4. Realizacji samodzielnych projektów w swojej szkole - przy wsparciu Centrum.
 5. Rekomendowania najbardziej efektywnych form współpracy Centrum ze szkołą.

Jak dołączyć do programu

Rekrutację poprowadzimy dwutorowo. Pierwszą grupą, którą chcielibyśmy zaprosić do programu, będą szkoły oraz doradcy, którzy w dotychczasowej współpracy wykazywali się inicjatywą i aktywną postawą. Drugą grupą są doradcy, których jeszcze nie udało nam się dobrze poznać, ale razem z nami chcieliby budować silną pozycje doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

Aby zgłosić szkołę do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Masz więcej pytań? Zadzwoń pod numer (58) 500 56 30 lub napis mail na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

/Monika Artowska-Janowska/

do góry