Pracownia "Eksperymentuj z Gardnerem" - nasz nowy projekt!

10.10.2019 #Warsztaty

Jak upewnić się, w czym jesteś dobry? Najpewniej poprzez działanie! Centrum Rozwoju Talentów postanowiło w tym pomóc i stworzyło - specjalnie dedykowaną uczniom klas siódmych i ósmych - Pracownię "Eksperymentuj z Gardnerem". Jest to przestrzeń, w której osobiście sprawdzisz swoje indywidualne zasoby i umiejętności!

Skąd pomysł?

Widzimy dużą potrzebę podmiotowego podejścia do wykorzystania wrodzonych predyspozycji i mocnych stron. Robimy to, stosując kluczowe teorie edukacyjne. Projekt opiera się na koncepcji Howarda Gardnera, która zakłada, że ludzka inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa. Wykracza zatem poza tradycyjne pojmowanie jej diagnozowania.

Autor definiuje inteligencje jako zdolność do rozwiązywania problemów lub tworzenia nowych rzeczy oraz zdolność do rozumienia i uczenia się. Podkreśla przy tym, że ludzie nie różnią się poziomem inteligencji, a jej rodzajem. Każdy człowiek posiada osobisty profil predyspozycji, wyrażający się we wszystkich rodzajach inteligencji, rozwiniętych w różnym stopniu. Są to naturalne talenty jednostki, które mogą być rozwijane i doskonalone.

Na czym polega Pracownia?

Składa się z ośmiu – specjalnie przygotowanych stacji, dzięki którym uczniowie empirycznie zmierzą się z zadaniami, badającymi poziomy poszczególnych inteligencji. Projekt zakłada, że uczestnik sprawdzi siebie zarówno w praktyce, jak i teorii. Świadomość swoich rzeczywistych zdolności pozwoli na dalszy rozwój, a w konsekwencji przełoży się na dalsze wybory edukacyjne i zawodowe!

Dla kogo: klasy siódme i ósme

Czas trwania: 3 godziny

Jak się zapisać?

  • mailowo - informacja@centrumtalentow.pl
  • telefonicznie - (58) 500 56 30

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

do góry