Wybraliśmy "Ambasady Talentów". Relacja z uroczystości nadania tytułów.

11.01.2023 #Aktualności #Relacje

11 stycznia 2023 r. w Centrum Rozwoju Talentów odbyła się uroczystość nadania tytułów Szkoły - Ambasady Talentów za rok szkolny 2021/22. Nagrody te zostały wręczone po raz pierwszy, a równorzędne wyróżnienie otrzymały aż dwie gdańskie szkoły, które udowodniły, że w zakresie doradztwa zawodowego można więcej niż ustawowe minimum. 

Skąd pomysł nadania tytułu „Szkoła - Ambasada Talentów”

Centrum Rozwoju Talentów od lat wspomaga młodzież w wyborach edukacyjnych. W ramach swoich działań w 2020 r. uruchomiliśmy program ambasadorski dla szkolnych doradców zawodowych, dzięki któremu stają się oni Ambasadorami Talentów w swoich placówkach. Od początku istnienia projektu, przystąpiło do niego 41 szkół z Gdańska i powiatu.

Założeniem programu jest uściślenie współpracy ze szkołami, za pośrednictwem Ambasadorów Talentów (szkolnych doradców zawodowych), którzy są łącznikami z potrzebami uczniów. Doskonale wiemy, że tylko współpracując, można zaplanować i zorganizować wartościowe działania na rzecz rozwoju młodzieży.

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy - Roland Budnik oraz goście uroczystości nadania tytułu

Ambasada Talentów

Na początku minionego roku szkolnego ogłosiliśmy, że chce nagrodzić najbardziej aktywne w programie szkoły, tytułem „Ambasady Talentów”. Placówkę mógł nominować szkolny doradca zawodowy w porozumieniu z dyrektorem. Kryteria oraz wszystkie zasady były jasno określone w regulaminie. 

Wśród wymogów, które zostały postawione przed szkołami ambasadorskimi, znalazły się między innymi:

 • rozpoznawanie predyspozycji zawodowych wśród uczniów klas ósmych;
 • współpraca szkoły z zewnętrznymi partnerami: pracodawcami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i in., w działaniach wspierających realizację zadań z doradztwa zawodowego;
 • posiadanie przez szkołę pracowni doradztwa zawodowego wyposażonej w podstawowe zasoby niezbędne do prowadzenia doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie przez szkolnego doradcę zawodowego, oprócz zajęć dydaktycznych, indywidualnego poradnictwa dla uczniów;
 • organizowanie przez szkołę wydarzeń (konferencji, warsztatów, zajęcia, radę pedagogiczną, spotkanie dla rodziców lub inne) dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

To jedne z najważniejszych kryteriów, które były brane przy wyłonieniu zwycięzców. Dlaczego? Od kiedy doradztwo zawodowe stało się obowiązkowym, wiele szkół zamyka się jedynie do ustawowych 10 godzin lekcyjnych, a to w wielu przypadkach nie wystarczy, aby podjąć świadome i zgodne z predyspozycjami wybory edukacyjne.

Uroczystość nadania tytułów „Szkoła - Ambasada Talentów”

Tytuł "Szkoły - Ambasady Talentów" otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku. Zwycięzcy spełnili największą ilość kryteriów, a ich działania mogliśmy obserwować przez cały rok szkolny. 

Nadanie tytułów odbyło się w Centrum Rozwoju Talentów. Gości powitał Roland Budnik - dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, który podkreślał, że

Centrum Rozwoju Talentów w misji ma wspieranie każdego człowieka, a szczególnie człowieka młodego - w jego rozwoju, tak by mógł poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Wielkie podziękowania dla wszystkich dyrektorów i doradców zawodowych ze szkół, które z nami współpracują i chcą młodym ludziom pomóc odkryć, a później rozwijać talenty. Nie ma nic piękniejszego niż możliwość robienia w pracy tego, co człowiek kocha. Wtedy jest szczęśliwy i to uczucie przenosi się również na jego życie prywatne, a z jego szczęścia czerpie też dla siebie firma, bo ma wspaniałego pracownika, bo największymi mistrzami są właśnie ci, którzy kochają to, co robią. Chcemy młodym ludziom to uzmysłowić, pokazać i dostarczyć naszej gdańskiej gospodarce talenty, których każdy młody człowiek ma wiele".

Udział w wydarzeniu wzięła też Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska - Monika Chabior, która w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, że współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy „tworzy bardzo dobry ekosystem do dynamicznego rozwoju i budowania ścieżek karier dla uczniów i uczennic, a przecież moment, w którym młody człowiek rozpoznaje swój potencjał, swój talent, jest niesamowicie wartościowy. Umiejętność skupienia się na drugim człowieku, sprawienie by w siebie uwierzył, jest niezwykle ważne i za to wam bardzo dziękuję, bo to wy potraficie postawić młodą osobę w centrum.

Laureaci konkursu

Wyłonienie zwycięzców

Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie 8 zgłoszeń z obszernymi opisami działań podjętych w minionym roku szkolnym. 

Kierownik Centrum Rozwoju Talentów, Kariona Chamier-Ciemińska, uargumentowała przyznane nagrody słowami:

Doceniając wagę ścisłej współpracy ze światem edukacji w ramach programu Ambasador Talentów, którego celem jest budowanie wizerunku doradztwa zawodowego jako nowoczesnej, potrzebnej, użytecznej usługi, Gdański Urząd Pracy uznaje za zasadne przyznanie tytułu Szkoła - Ambasada Talentów dla szkoły, która spełnia najwyższe standardy w upowszechnianiu i integracji działań z zakresu doradztwa zawodowego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły”.

Podkreśliła też, że tytuł jest nie tylko wyróżnieniem, ale też zobowiązaniem, do dalszych działań na rzecz rozwijania talentów młodych ludzi.

Kariona Chamier-Ciemińska - kierownik Centrum Rozwoju Talentów oraz goście uroczystości

Oprócz laureatów podziękowania otrzymały też pozostałe nominowane szkoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Pruszczu Gdańskim;
 • Gdańskie Liceum Autonomiczne;
 • Morska Szkoła Podstawowa;
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Gdańsku;
 • Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku;
 • Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie.

W skład kapituły, która wyłoniła tegorocznych zwycięzców, wchodzili przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku, Pracodawców Pomorza oraz Centrum Rozwoju Talentów - Gdańskiego Urzędu Pracy. 

Podczas uroczystości czas gościom umilił występ muzyczny uczennic z XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wydarzenia.

 

/Monika Artowska-Janowska/

Podobne wiadomości:

Tydzień Zawodowca 2023 w Centrum Rozwoju Talentów: Wykorzystaj energię swoich talentów!
13.03.2023

Tydzień Zawodowca 2023 w Centrum Rozwoju Talentów: Wykorzystaj energię swoich talentów!

Oferta warsztatów dla uczniów na rok szkolny 2022/23 - zapraszamy!
22.08.2022

Oferta warsztatów dla uczniów na rok szkolny 2022/23 - zapraszamy!

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!
3.08.2022

Szkoły nominowane do Ambasady Talentów!

Gdański Tydzień Zawodowca z Centrum Rozwoju Talentów
23.02.2022

Gdański Tydzień Zawodowca z Centrum Rozwoju Talentów

Ambasador Talentów - podsumowanie roku 2020
4.01.2021

Ambasador Talentów - podsumowanie roku 2020

do góry