Solidarni z narodem ukraińskim

AktualnościBądź na bieżąco
1.03.2022 #Aktualności

Gdański Urząd Pracy wyraża solidarność z narodem ukraińskim w związku z bezprecedensowym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Uważamy, że każdy naród ma prawo do wolności i samostanowienia, dlatego stanowczo potępiamy napaść na naszego sąsiada i stosowanie wobec niego przemocy. W obliczu rosyjskiej agresji kierujemy do naszych ukraińskich przyjaciół i partnerów wyrazy pełnego wsparcia i solidarności. Jednocześnie zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy udzielać obywatelom Ukrainy niezbędnej pomocy w podjęciu zatrudnienia na terenie Gdańska i powiatu gdańskiego.

Każdy naród ma prawo do wolności.

Dyrektor
Gdańskiego Urzędu Pracy
Roland Budnik
wraz z współpracownikami

Солідарність з українським народом
Бюро праці Гданська висловлює свою солідарність з українським народом у зв'язку з безпрецедентним військовим нападом Російської Федерації на незалежну Україну. Ми віримо, що кожен народ має право на свободу та самовизначення, тому рішуче засуджуємо напад на ближнього та застосування насильства проти н

ього. Перед обличчям російської агресії ми висловлюємо нашу повну підтримку та солідарність нашим українським друзям і партнерам. Водночас запевняємо, що й надалі будемо надавати громадянам України необхідну допомогу у працевлаштуванні в Гданську та Гданському повіті.

Кожен народ має право на свободу.

Директор
Бюро Праці в Ґданську
Roland Budnik
разом зі своїми працівниками

Gdański Urząd Pracy

Gdański Urząd Pracy w związku z napływem obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed konfliktem zbrojnym szukają schronienia w Polsce, wdraża dodatkowe działania i ułatwienia. Po więcej informacji zapraszamy na stronę gdansk.praca.gov.pl.

#GDAŃSKPOMAGA

Miasto Gdańsk uruchomiło specjalną stronę - ukraina.gdanskpomaga.pl, na której można:

  • zgłosić potrzebę pomocy lub wskazać osoby, które jej potrzebują,
  • oferować wsparcie psychologiczne, zakwaterowanie, tłumaczenie języka, opiekę nad dziećmi itd.
  • wesprzeć działania humanitarne finansowo,
  • znaleźć informację dotyczące zbiórek w Gdańsku.

Pamiętajmy, że mały gest z naszej strony może nieść dużą pomoc dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Pomagajmy mądrze!

Gdańsk pomaga Ukrainie

do góry