Projekt "Mama na Etacie" w nowej odsłonie!

AktualnościBądź na bieżąco
9.06.2022 #Aktualności

Mama na Etacie to realizowany od 4 lat przez Gdański Urząd Pracy projekt wspierający aktywizację zawodową młodych kobiet, które po przerwie spowodowanej narodzinami dziecka chciałyby wrócić do aktywności zawodowej. To także ważna społecznie inicjatywa zachęcająca pracodawców do poszukiwania nowych pracowników wśród mam wychowujących dzieci.

Zasady udziału w projekcie i zgłoszenia

Udział w programie będą mogły wziąć bezrobotne kobiety zarejestrowane w GUP, które wychowują co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia i pozostają bez pracy przez 12 miesięcy (bądź kończą urlop macierzyński lub wychowawczy). Drugim warunkiem jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i złożenie jej w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP (Gdańsk, ul. Lastadia 41). Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 15 wolnych miejsc.

Formy wsparcia dla pań

Zakwalifikowane do projektu mamy będą mogły skorzystać z wielu atrakcyjnych form wsparcia, które wspierać je będą zarówno w znalezieniu, jak i utrzymaniu pracy. Podobnie jak w poprzednich latach również tym razem kobiety będą mogły zostać skierowane na wybrane we współpracy z doradcą klienta GUP oraz przyszłym pracodawcą szkolenie o wartości do 6 000 zł, realizowane w trybie indywidualnym lub grupowym.

Nowością jest natomiast wypłacana mamom refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Wcześniej wsparcie w wysokości 500 zł przysługiwało przez okres 4 miesięcy od chwili zatrudnienia, pomoc ta nie przysługiwała jednak na czas wspomnianego wyżej szkolenia. Po zmianach w programie z refundacji na poziomie 600 zł miesięcznie będzie można skorzystać już w trakcie kursu, zaś po podjęciu pracy jej wartość wzrośnie do 1 000 zł (kwota ta będzie wypłacana przez jeden kwartał).

Ważną nowością są też dwie specjalne premie. Pierwsza z nich (w wysokości 1 000 zł) trafi do mam w przypadku gdy te samodzielnie znajdą pracodawcę gotowego je zatrudnić. Co ważne musi to nastąpić we współpracy z GUP, w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Druga (o wartości 2 000 zł) zostanie wypłacona już po podjęciu pracy. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na zakup odzieży, obuwia, usług wizerunkowych (kosmetyczka, fryzjer), kosmetyków czy na pokrycie kosztów przejazdu do pracy.

Formy wsparcia dla firm

Nowa Mama na Etacie to również nowe korzyści dla pracodawców. Firmy, które zdecydują się na zatrudnienie jednej z mam biorących udział w projekcie, mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy w postaci wysokiej, liczącej 35 000 zł refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (w poprzednich odsłonach programu były to m.in. prace interwencyjne lub roboty publiczne). Pieniądze te można przeznaczyć na zakup sprzętów, urządzeń i materiałów wykorzystywanych na nowym stanowisku pracy. Drugą formą wsparcia jest premia zatrudnieniowa, to jednorazowa nagroda dla przedsiębiorcy w wysokości 1 000 zł, którą może on wydatkować na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy.

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Mama na Etacie 4 zapraszamy do kontaktu z GUP. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /58/ 743-14-43, /58/ 743-14-34 lub /58/ 743-14-58.

baner projektu Mama na etacie

/źródło: Gdański Urząd Pracy/

Podobne wiadomości:

Komunikacja w życiu i w pracy - sztuka porozumiewania się. Zapraszamy na warsztaty!
7.07.2022

Komunikacja w życiu i w pracy - sztuka porozumiewania się. Zapraszamy na warsztaty!

Drugi odcinek z cyklu "W związku z pracą"
21.06.2022

Drugi odcinek z cyklu "W związku z pracą"

Centrum Rozwoju Talentów zaprasza obywateli Ukrainy do skorzystania z doradztwa zawodowo-edukacyjnego w języku rosyjskim
30.05.2022

Centrum Rozwoju Talentów zaprasza obywateli Ukrainy do skorzystania z doradztwa zawodowo-edukacyjnego w języku rosyjskim

do góry