Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Ochrona środowiska z elementami energii odnawialnej/technologii wocy (Technik ochrony środowiska) - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Bloki tematyczne

 • chemia i środowisko
 • biologia
 • ochrona środowiska

Opis kierunku

Oferta na rok szkolny 2022/2023

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód oraz powierzchni ziemi przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. Monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska.

W trakcie nauki możesz zdobyć następującą kwalifikację:

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowania i realizacja zadań w ochronie środowiska

Warunkiem uzyskania tytułu technika ochrony środowiska jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższej kwalifikacji.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

 • uzdolnienia matematyczne i techniczne
 • umiejętności komunikacyjne i współdziałania w grupie
 • odporność na długotrwały wysiłek
 • cierpliwość
 • uzdolnienia manualne

Przeciwwskazania zdrowotne

 • klaustrofobia i lęk przestrzeni
 • znaczne wady wzroku
 • zaburzenia słuchu
 • zaburzenia zmysłu dotyku i powonienia
 • kłopoty z rozróżnianiem barw

Możliwości zatrudnienia

 • organy administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne
 • miejskie i prywatne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji
 • stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
 • zakłady unieszkodliwiania odpadów
 • pracownie biur projektowych

Przydatne linki

Sprawdź szczegółowy opis swojego zawodu…

Sprawdź zapotrzebowanie na Twój zawód…

Tutaj sprawdzisz ile możesz zarobić…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

http://ckziu2.pl

Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Analityka z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej (Technik analityk)
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  zobacz
 • Inżynieria środowiska i melioracji z elementami geodezji/technologii wody (Technik inżynierii środowiska i melioracji)
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  zobacz
 • Technologia chemiczna z elementami technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych (Technik technologii chemicznej)
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  zobacz
 
do góry