Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Analityka z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej (Technik analityk) - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Bloki tematyczne

 • chemia i środowisko
 • biologia
 • nauki medyczne
 • ochrona środowiska
 • zdrowie
 • żywność

Opis kierunku

Oferta na rok szkolny 2022/2023

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

 • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Warunkiem uzyskania tytułu technika analityka jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji.

Predyspozycje do wykonywania zawodu 

 • dokładność i konsekwencja w realizacji działań
 • przewidujący skutki własnych działań
 • dążenie do aktualizowania wiedzy
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole

Przeciwwskazania zdrowotne

 • skłonność do alergii
 • przewlekłe choroby układu oddechowego
 • brak widzenia obuocznego, daltonizm

Możliwości zatrudnienia

 • laboratoria przemysłowe (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów)
 • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu)
 • laboratoria środowiskowe (analiza wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń ekosfery)
 • laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych)
 • laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)
 • laboratoria naukowo-badawcze

Przydatne linki

Sprawdź szczegółowy opis swojego zawodu…

Sprawdź zapotrzebowanie na Twój zawód…

Tutaj sprawdzisz ile możesz zarobić…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

http://ckziu2.pl

Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Ochrona środowiska z elementami energii odnawialnej/technologii wocy (Technik ochrony środowiska)
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  zobacz
 • Technologia chemiczna z elementami technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych (Technik technologii chemicznej)
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  zobacz
 
do góry