Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Gdański

Bloki tematyczne

 • inżynieria i it
 • technika

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/2023

Kierunek gospodarka przestrzenna ujmuje w sposób interdyscyplinarny problematykę kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, regionów kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej. Celem kształcenia na tym kierunku jest nabycie wiedzy w zakresie podstaw gospodarowania przestrzenią, wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią, przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz do pracy zespołowej.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • język obcy nowożytny
 • geografia
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka historia, matematyka, WOS

Przykładowe przedmioty nauczania (w zależności od specjalności)

 • Geografia fizyczna
 • Matematyka
 • Architektura krajobrazu
 • Prawoznawstwo
 • Fundusze i programy Unii Europejskiej
 • Historia Urbanistyki
 • Rysunke techniczny i planistyczny
 • Przedsiębiorczość z elementami ekonomii

Specjalności

 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.


Możliwości zatrudnienia

 • pracownie projektowe
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • agencje rozwoju
 • agencje nieruchomości
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej

Możliwości rozwoju

 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości lub gospodarki nieruchomościami i kursy z technik sprzedaży, co może być przydatne w pracy specjalisty ds. wyceny nieruchomości
 • pracując jako planista przestrzenny, potwierdzić swoje umiejętności na Podyplomowym Studium Planowania Przestrzennego

Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 
do góry