Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Gospodarka przestrzenna - Politechnika Gdańska

Bloki tematyczne

 • inżynieria i it
 • architektura i budownictwo
 • technika

Opis kierunku

Oferta na rok 2023/24

Kierunek gospodarka przestrzenna ujmuje w sposób interdyscyplinarny problematykę kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, regionów kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej. Celem kształcenia na tym kierunku jest nabycie wiedzy w zakresie podstaw gospodarowania przestrzenią, wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących gospodarowania przestrzenią, przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz do pracy zespołowej.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • geografia
 • matematyka
 • język obcy
 • język polski

Przykładowe przedmioty nauczania

 • matematyka
 • prawoznawstwo
 • grafika inżynierska
 • fizyka
 • podstawy gospodarki przestrzennej

Możliwości zatrudnienia

 • pracownie projektowe
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • agencje rozwoju
 • agencje nieruchomości
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej

Możliwości rozwoju

 • studia podyplomowe z wyceny nieruchomości lub gospodarki nieruchomościami i kursy z technik sprzedaży, co może być przydatne w pracy specjalisty ds. wyceny nieruchomości
 • pracując jako planista przestrzenny, potwierdzić swoje umiejętności na Podyplomowym Studium Planowania Przestrzennego

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Gospodarka przestrzenna
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 
do góry