Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Politechnika Gdańska

Bloki tematyczne

 • inżynieria i it
 • technika

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23

Automatyka i Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z różnych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można teorię sterowania, teorię sygnałów i systemów, teorię decyzji, informatykę, telekomunikację, elektronikę, mechanikę i mechatronikę. Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • fizyka, informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

Przykładowe przedmioty nauczania

 • budownictwo i materiały budowlane
 • historia architektury powszechnej
 • pracownia plastyczna
 • matematyka
 • mechanika budowli
 • fizyka budowli i akustyka

Specjalności

 • Automatyka przemysłowa,
 • Informatyka w systemach sterowania,
 • Robotyka i systemy mechatroniki,
 • Systemy sterowania i wspomagania decyzji

Możliwości zatrudnienia

 • przemysł maszynowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł przetwórczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł włókienniczy
 • transport
 • ośrodki badawczo - rozwojowe

Możliwości rozwoju

 • studia doktoranckie

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Automatyka i robotyka
  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  zobacz
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
  Politechnika Gdańska
  zobacz
 • Informatyka
  Politechnika Gdańska
  zobacz
 
do góry