Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Automatyka i robotyka - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Bloki tematyczne

 • inżynieria i it
 • technika

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23

Automatyka i Robotyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z różnych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można teorię sterowania, teorię sygnałów i systemów, teorię decyzji, informatykę, telekomunikację, elektronikę, mechanikę i mechatronikę. Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Specjalności

 • informatyka stosowana 
 • elektroautomatka okrętowa

Możliwości zatrudnienia

 • przemysł maszynowy
 • przemysł spożywczy
 • przemysł przetwórczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł włókienniczy
 • transport
 • ośrodki badawczo - rozwojowe

Możliwości rozwoju

 • studia doktoranckie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

https://www.amw.gdynia.pl/

ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  Politechnika Gdańska
  zobacz
 • Informatyka, profil ogólnoakademicki
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 • Mechatronika
  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  zobacz
 
do góry