Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Automatyka, cybernetyka i robotyka - Politechnika Gdańska

Bloki tematyczne

 • inżynieria i it
 • technika i elektronika
 • it
 • technika

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23

Automatyka, cybernetyka i robotyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina interdyscyplinarna, łączącą wiedzę i umiejętności pochodzące z różnych dyscyplin naukowych, wśród których wymienić można teorię sterowania, teorię sygnałów i systemów, teorię decyzji, informatykę, telekomunikację, elektronikę, mechanikę i mechatronikę. Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • fizyka/informatyka
 • matematyka
 • język obcy
 • język polski

Przykładowe przedmioty nauczania

 • algebra liniowa
 • technika cyfrowa
 • metrologia
 • układy elektroniczne
 • matematyka
 • przetwarzanie sygnałów

Do wyboru są tory:

 • T3
 • T5
 • T9
 • T10
 • T12
 • w języku angielskim

Informacje dotyczące kierunku oraz przedmiotów realizowanych na poszczególnych torach znajdują się na stronach:

Na torach prowadzonych w języku polskim specjalnością uzupełniającą dla wszystkich torów są „Systemy wbudowane”. Alternatywną specjalnością uzupełniającą, którą kandydaci mogą wskazać jako preferowaną są „Technologie pojazdów autonomicznych”.

Możliwości zatrudnienia

 • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowanie złożonych systemów inżynierskich

Możliwości rozwoju

 • studia doktoranckie

Politechnika Gdańska

http://pg.edu.pl

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Automatyka i robotyka
  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  zobacz
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  Politechnika Gdańska
  zobacz
 • Elektrotechnika
  Politechnika Gdańska
  zobacz
 
do góry