Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Archeologia - Uniwersytet Gdański

Bloki tematyczne

 • historia

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23

Archeologia zajmuje się badaniem działalności człowieka w przeszłości, poszukiwaniem jego dziedzictwa - elementów architektury, narzędzi, oraz innych przedmiotów przez niego wytworzonych.

Działalność archeologiczna bierze pod uwagę wyłącznie źródła materialne, dlatego praca archeologa polega na aktywnej pracy w terenie, połączonej z późniejszym badaniem i analizą tego, co odnalezione. Celem badań odkrywanych źródeł jest ustalenie ich wieku, budowy, oraz pierwotnej funkcji.

Kształcenie na kierunku archeologia ma na celu przekazać wiedzę o metodyce działań archeologicznych, oraz późniejszej konserwacji i dokumentacji odkrytych zabytków.

Kandydat na studia archeologii aby odnaleźć się w pracy zawodowej musi być pasjonatą tej dziedziny, doskonale znać epoki i okresy historyczne. Poza tym powinien być sprawny fizycznie ze względu na działania terenowe.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • język polski
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, język łaciński

Przykładowe przedmioty nauczania 

 • Antropologia kulturowa
 • Język łaciński
 • Paleoekologia z elementami archeobotaniki
 • Muzealnictwo archeologiczne
 • Techniki dokumentacji źródeł
 • Metodyka badań terenowych

Możliwości zatrudnienia

 • instytuty naukowe
 • muzea archeologiczne
 • muzea regionalne
 • służba konserwatorska
 • firmy zajmujące się w ratownictwie archeologicznym

Specjalności:

 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w dziekanacie.

Możliwości rozwoju

 • studia doktoranckie

Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Etnologia
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 • Historia
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 • Historia sztuki
  Uniwersytet Gdański
  zobacz
 
do góry