Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Analityka medyczna - Gdański Uniwersytet Medyczny

Bloki tematyczne

 • fizyka i statystyka
 • matematyka
 • nauki medyczne
 • zdrowie

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii, itd. Studia na tym kierunku są interesujące, ponieważ można zdobyć wiadomości z pogranicza medycyny i farmacji.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • na poziomie rozszerzonym:
  • biologia
  • jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka

Przykładowe przedmioty nauczania

 • farmakologia
 • fizjologia
 • histologia
 • immunologia
 • kwalifikowana pierwsza pomoc

Specjalności

Kierunek realizowany bez podziału na specjalności

Możliwości zatrudnienia

 • medyczne laboratoria diagnostyczne
 • zakłady opieki zdrowotnej prowadzące badania kliniczne
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
 • jednostki kontrolno-pomiarowe i laboratoria z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska
 • urzędy i instytucje państwowe oraz samorządowe działające w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej

Możliwości rozwoju

 • podjęcie specjalności nauczycielskiej i znalezienie zatrudnienia w szkolnictwie

Gdański Uniwersytet Medyczny

http://gumed.edu.pl

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-001 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Farmacja
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  zobacz
 • Lekarski
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  zobacz
 
do góry