Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Bloki tematyczne

 • sport i turystyka
 • zdrowie

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/2023

studia I stopnia

Studia Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa są kierunkiem interdyscyplinarnym, nowoczesnym i odpowiadającym na szeroko rozumiane zapotrzebowanie społeczne.

Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat specjalisty lub terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

Rekrutacja na kierunek

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs świadectw:
  • język polski
  • język obcy
  • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, informatyki, j. obcego, j. polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

Przykładowe przedmioty nauczania

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Emisja głosu z kulturą języka
 • Pedagogika ogólna i specjalna
 • Wybrane elementy psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Historia kultury fizycznej
 • Stres. Kryzys. Psychopatologia dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Opieka i pomoc środowiskowa

Możliwości zatrudnienia

 • domy seniora
 • domy opieki całodobowej
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • gminne ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • ośrodki terapeutyczno-ruchowe
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • świetlice terapeutyczne
 • kluby sportowe
 • kurorty turystyczne
 • prywatne inicjatywy gospodarcze o charakterzesportowo-terapeutycznym

Możliwości rozwoju

 • Turystyka i rekreacja II stopnia, Sport II stopnia, Zarządzanie w Sporcie II stopnia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

http://awf.gda.pl

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Sport
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  zobacz
 • Trener personalny i fitness
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  zobacz
 • Wychowanie fizyczne
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  zobacz
 
do góry