Informator
zawodowy
Mapa zawodów Baza wiedzy

Administracja - Uniwersytet Gdański

Bloki tematyczne

 • prawo i administracja

Opis kierunku

Oferta na rok 2022/23
Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że: cechą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także umiejętność współpracy i postępowania z nimi. Istotną rolę w pracy odgrywa dokładność. Pracownik administracyjny zajmuje się głównie zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych odnośnie wymaganych dokumentów, zastosowania odpowiednich przepisów, wydania decyzji. Ważna też jest spostrzegawczość. Niezwykle przydatna okazuje się zwłaszcza podczas kontroli składanego przez klienta wniosku oraz uzupełniających go materiałów.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek

 • język polski
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

Przykładowe przedmioty nauczania (w zależności od specjalności)

 • Makro- i mikroekonomia
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Historia administracji
 • Ustrój samorządu
 • Podstawy prawoznawstwa

Specjalności

 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w dziekanacie.

Możliwości zatrudnienia

 • urzędnik do spraw podatków
 • urzędnik organów udzielających licencji
 • pośrednik pracy
 • asystent ubezpieczeniowy
 • specjalista analizy rynku pracy
 • referent administracyjno-biurowy
 • urzędnik państwowy
 • urzędnik samorządowy
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej

Możliwości rozwoju

 • kurs kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
 • kurs E-administracji
 • kurs administracji zaawansowanym serwerem pocztowym Postfix i inne

Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl

ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

Język wykładowy: polski

Podobne kierunki

 • Administracja
  Gdańska Szkoła Wyższa
  zobacz
 • Administracja
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
  zobacz
 • Prawo w biznesie
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  zobacz
 
do góry