Konferencja "Talenty kluczem do sukcesu - nowe spojrzenie na poradnictwo zawodowe"

30 Kwiecień 2018
 

17 maja 2018 roku  w godzinach 10:00 – 14:00 w centrum konferencyjnym Olivia Sky Club, mieszczącym się w kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku, odbędzie się ogólnopolska konferencja „Talenty kluczem do sukcesu – nowe spojrzenie na poradnictwo zawodowe”, organizowana przez Gdański Urząd Pracy - Centrum Rozwoju Talentów.

Ideą konferencji jest przedstawienie współczesnych trendów w poradnictwie zawodowym oraz dobrych praktyk związanych ze współpracą z samorządem. Szczególnie istotne będzie ukazanie przemian doradztwa zawodowego w kontekście permanentnie zmieniającego się rynku zatrudnienia oraz propagowanie idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia i kreatywne metody pracy, tworzące przestrzeń dla rozwoju talentów i mocnych stron, a także wspomagające rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Dobre praktyki w tym zakresie zostaną przedstawione na przykładzie Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku oraz Lokalnego Centrum Doradztwa działającego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Zbilansowaniem tematu konferencji będą wypowiedzi zaproszonych ekspertów – Renaty Gut, dr Dariusza Danilewicza oraz Marcina Nowickiego, ukazujące szerszy kontekst poradnictwa zawodowego – odnoszący się do zmian w gospodarce i rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 Prelegenci występujący na konferencji

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu Stanisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Pracy Ewa Flaszyńska.
Konferencja jest w szczególności kierowana do dyrektorów, kierowników oraz kluczowych pracowników urzędów pracy, urzędów marszałkowskich oraz wydziałów edukacji urzędów miejskich.

 

KS

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H